Sovituksen yleiskatsaus

Raidat-alue sijaitsee GarageBand-ikkunan keskellä, jossa voit työstää projektia järjestelemällä alueita. Raidat-alue esittää ajan visuaalisessa muodossa vasemmalta oikealle edeten. Projekti rakennetaan järjestelemällä alueet riveihin, joita kutsutaan raidoiksi. Ne etenevät Raidat-alueen alusta loppuun.

Raidat-alueen yläreunassa on viivain, jossa näytetään aikayksiköt joko musiikillisessa muodossa (iskuina ja tahteina) tai tavallisena aikamuotona (minuutteina ja sekunteina). Voit kohdistaa alueita viivaimen sisällä; kohdistaa alueita ja muita kohteita ruudukkoon, minkä avulla voit tasata niitä tarkasti tahteihin, iskuihin ja muihin aikajakoihin sekä käyttää tasausohjaimia niiden tasaamiseen muiden Raidat-alueen kohteiden kanssa.

Kuva. Raidat-alue, jossa näkyy raidat, alueet, toistopaikka ja viivain

Toistopaikka ulottuu Raidat-alueen alareunasta yläreunaan ja siirtyy, kun projektia toistetaan. Se näyttää projektin nykyisen toistokohdan. Toistopaikan yläpäässä on kolmio, jota vetämällä voit siirtää toistopaikan projektin eri osaan.

Voit tarkastella toista projektin kohtaa vierittämällä, lähentää tarkkuutta vaativassa muokkaustyössä, tai loitontaa, jotta näkisit kerralla suuremman osan projektista.

Voit myös lisätä sovitusmerkkejä projektiin ja käyttää niitä projektin järjestämisessä osiin. Jos haluat lisätietoa sovitusmerkkien käyttämisestä, katso Sovitusmerkkien lisääminen ja Sovitusmerkkien muokkaaminen.