Kohteiden kohdistaminen ruudukkoon

Raidat-alueella on ruudukko, joka auttaa tasaamaan alueita, automaatiopisteitä ja muita kohteita viivaimen aikajaon kanssa. Kun suoritat minkä tahansa seuraavista toimenpiteistä ja Kohdista ruudukkoon -ominaisuus on päällä, kohteet siirtyvät seuraavaan kohtaan ruudukossa:

  • Alueiden siirtäminen ja koon muuttaminen

  • Toistopaikan siirtäminen

  • Syklialueen säätäminen

  • Silmukoiden vetäminen Raidat-alueelle

  • Automaatiopisteiden siirtäminen automaatiokäyrissä.

Ruudukkoarvo riippuu nykyisestä zoomausasetuksesta.

Raidat-alueen ruudukon laittaminen päälle tai pois

  • Valitse Muokkaa > Kohdista ruudukkoon.