Alueiden leikkaaminen, kopioiminen ja sijoittaminen Raidat-alueella

Voit leikata tai kopioida alueita Raidat-alueella ja liittää ne toiseen sijaintiin. Voit myös tuplata alueen toisella raidalla käyttämistä varten sijoittamalla kopioidun alueen samaan ajankohtaan.

Alueen leikkaaminen

  • Valitse alue ja valitse sitten Muokkaa > Leikkaa (tai paina komento-X).

Alueen kopioiminen

Tee jokin seuraavista:

  • Valitse alue Raidat-alueelta ja valitse sitten Muokkaa > Kopioi (tai paina komento-C).

  • Optio-vedä aluetta.

Kun kopioit äänialueen, uusi alue säilyttää alkuperäisen nimen ja sen perään lisätään juokseva numero. Jos alueen nimi on esimerkiksi MyLoop, ensimmäinen kopio on MyLoop.1, toinen kopio on MyLoop.2 jne.

Alueen sijoittaminen

  • Siirrä toistopaikka Raidat-alueella kohtaan, josta haluat alueen alkavan, ja valitse sitten Muokkaa > Sijoita (tai paina komento-V).