Mitä alueet ovat?

Alueet ovat projektin rakennuspalikoita. Joka kerta kun äänität instrumentin, vedät Apple Loop -silmukan Raidat-alueelle tai lisäät mediatiedoston, luodaan alue, joka sisältää äänityksen, silmukan tai mediatiedoston musiikin. Alueet näkyvät Raidat-alueella pyöreäreunaisina suorakulmioina.

Alueita on useita eri tyyppejä, ja ne näkyvät erivärisinä.

  • Äänitysten ja Apple Loops -silmukoiden äänialueet ovat sinisiä.

  • Ohjelmistoinstrumenttiäänitysten, Apple Loops -silmukoiden ohjelmistoinstrumenttien ja tuotujen MIDI-tiedostojen MIDI-alueet ovat vihreitä.

  • Tuodut äänitiedostot (ilman tempotietoja) ovat oransseja.

  • Drummer-raitojen Drummer-alueet ovat keltaisia.

    Kuva. Raidat-alue, jossa näkyy eri alue- ja raitatyyppejä.

Voit muokata alueita Raidat-alueella monilla eri tavoilla. Voit esimerkiksi: