Alueiden yhdistäminen Raidat-alueella

Voit yhdistää transponoimattomia äänialueita sekä MIDI-alueita. Apple Loops -silmukoiden äänialueita ja transponoituja äänialueita ei voida yhdistää.

Kun äänialueita yhdistetään, niiden tulee sijaita vierekkäin samalla raidalla. Jos yhdistät kompressoitujen äänitiedostojen segmenttejä, tiedostot muutetaan AIFF-muotoon. Äänialueet yhdistetään häviöttömästi. GarageBand luo yhdistetyille alueille uuden äänitiedoston (nimeltä mixdown), joka korvaa alkuperäiset alueet.

Yhden tai useamman alueen yhdistäminen

  • Valitse alueet ja valitse sitten Muokkaa > Yhdistä alueet.

MIDI-alueiden tulee sijaita samalla raidalla tai vierekkäisillä raidoilla. Kun yhdistät MIDI-alueet, yhdistetty alue ottaa nimen (ja raidan) ensimmäisestä alkuperäisestä alueesta. Jos valituilla alueilla on eri Siirto-, Voima- ja Dynamiikka-alueiden parametrit, ne normalisoidaan ennen yhdistämistä. (Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki parametriarvot kirjoitetaan tietomuutoksina kullekin alueelle. Yhdistetyn MIDI-alueen parametrit asetetaan neutraaleiksi (oletus-)arvoiksi.