Alueiden silmukoiminen Raidat-alueella

Voit silmukoida alueita niin, että ne toistetaan yhä uudelleen, ja laajentaa ne täyttämään halutun ajan Raidat-alueella. Kun toistat projektin, alue toistetaan niin monta kertaa kuin olet laajentanut (silmukoinut) sen.

Voit silmukoida myös alueen, jonka kokoa on muutettu. Kun silmukoit alueen, jonka kokoa on muutettu, ainoastaan alueen näkyvä osa toistetaan projektia toistettaessa. Jos lisäät hiljaisen kohdan pidentämällä aluetta, hiljaisuus sisällytetään silmukoitaessa jokaiseen toistokertaan.

Alueen silmukoiminen

  1. Aseta osoitin alueen oikean yläreunan päälle.

    Osoitin muuttuu silmukkaosoittimeksi.

    Kuva. Silmukkaosoitin alueen oikeassa reunassa
  2. Vedä alueen oikeaa reunaa, kunnes se kohdistuu siihen aikajanan kohtaan, jossa haluat lopettaa toiston.

    Kun vedät alueen reunaa, alueen ylä- ja alareunaan tulee näkyviin ”pykäliä”, jotka osoittavat jokaisen kokonaisen toistokerran alun ja lopun.