Alueiden koon muuttaminen Raidat-alueella

Voit lyhentää sekä ääni- että MIDI-alueita niin, että vain osa alueesta toistetaan. Voit pidentää MIDI-alueita lisäämällä hiljaisuutta alueen alkuun tai loppuun.

Alueen koon muuttaminen

  1. Siirrä osoitin alueen oikean alareunan päälle.

  2. Kun koonmuutososoitin tulee näkyviin, voit lyhentää tai pidentää aluetta vetämällä sitä.

    Kuva. Koonmuutososoitin alueen oikeassa reunassa