Alueiden jakaminen Raidat-alueella

Voit jakaa alueen Raidat-alueella ja käyttää alueen jaettuja segmenttejä eri kohdissa.

Kun jaat MIDI-alueen, kaikki jakokohdassa mahdollisesti olevat nuotit lyhenevät kyseiseen kohtaan. Jos jaetun MIDI-alueen nuotit limittyvät muiden nuottien kanssa enemmän kuin 1/16-nuottia, näytölle avautuu valintaikkuna jossa kysytään, haluatko pitää, lyhentää tai jakaa nuotit.

Alueiden jakaminen toistopaikan sijainnissa

  1. Valitse Raidat-alueelta alue tai alueet, jotka haluat jakaa.

  2. Siirrä toistopaikka sen pisteen päälle, josta haluat jakaa alueet, ja valitse sitten Muokkaa > Jaa alueet toistopaikassa.

    Valittu alue jaetaan kahteen alueeseen toistopaikasta. Vain valittu alue jaetaan, vaikka myös toisen raidan alue on toistopaikan alla. Jos valittuna on useita alueita, jotka ovat toistopaikan alla, kaikki alueet jaetaan.

    Kuva. Toistopaikka valitun alueen päällä, valmis jaettavaksi.