Mitä alueet ovat?
Alueet ovat projektin rakennuspalikoita. Joka kerta kun äänität instrumentin, vedät Apple Loop -silmukan Raidat-alueelle tai…

Alueiden valitseminen
Raidat-alueella Jos haluat muokata alueita, sinun on ensin valittava alueet. Voit valita yhden tai useamman…

Voit leikata, kopioida ja sijoittaa alueita
Alueiden leikkaaminen, kopioiminen ja sijoittaminen Raidat-alueella Voit leikata tai kopioida alueita Raidat-alueella ja liittää ne…

Alueiden siirtäminen
Raidat-alueella Voit siirtää alueita saman raidan eri kohtaan tai toiselle samantyyppiselle raidalle. Voit siirtää äänialueen…

Alueiden silmukoiminen
Raidat-alueella Voit silmukoida alueita niin, että ne toistetaan yhä uudelleen, ja laajentaa ne täyttämään halutun…

Alueiden koon muuttaminen
Raidat-alueella Voit lyhentää sekä ääni- että MIDI-alueita niin, että vain osa alueesta toistetaan. Voit pidentää…

Alueiden jakaminen
Raidat-alueella Voit jakaa alueen Raidat-alueella ja käyttää alueen jaettuja segmenttejä eri kohdissa. Kun jaat MIDI-alueen,…

Alueiden yhdistäminen
Raidat-alueella Voit yhdistää transponoimattomia äänialueita sekä MIDI-alueita. Apple Loops -silmukoiden äänialueita ja transponoituja äänialueita ei…

Alueiden luominen Raidat-alueella
Alueiden äänittämisen tai Apple Loops -silmukoiden ja muiden mediatiedostojen vetämisen lisäksi voit luoda alueita Raidat-alueelle.…

Alueiden nimeäminen uudelleen Raidat-alueella
Kun äänität alueen, GarageBand antaa sille saman nimen kuin sen äänittämiseen käytetyn raidan patchilla. Voit…