Raitojen järjestäminen uudelleen

Voit järjestää raidat uudelleen Raidat-alueella. Raitojen järjestyksen muuttaminen ei vaikuta projektin ääneen, mutta sen avulla voit järjestää raidat visuaalisesti, jolloin voit pitää instrumentit tietyssä järjestyksessä tai pitää toisiinsa liittyvät raidat vierekkäin. Voit esimerkiksi pitää kaikki rumpuraidat tai kaikki samaa melodiaa toistavat raidat vierekkäin.

Raitojen järjestäminen uudelleen

  • Pidä painettuna raidan otsakkeen tyhjää aluetta ja vedä sitten raitaa ylös tai alas.