Raitojen luominen
Voit lisätä projektiisi raitoja, jotka voivat sisältää äänitteitäsi, silmukoita ja muuta materiaalia. Kun lisäät raidan,…

Drummer-raidan luominen
Voit lisätä projektiisi virtuaalirumpalin Drummer-raidan avulla ja valita eri tyylilajien rumpaleita. Jokaisella rumpalilla on oma…

Raitojen nimeäminen uudelleen
Jos valitset raitaan patchin, raita ottaa patchin nimen. Voit nimetä raitoja uudelleen koska tahansa. Raidan…

Raidan kuvakkeiden muuttaminen
Raidat käyttävät oletuksena samaa kuvaketta, kuin raitaan valittu patch. Voit vaihtaa raidan kuvaketta koska tahansa.…

Raitojen järjestäminen uudelleen
Voit järjestää raidat uudelleen Raidat-alueella. Raitojen järjestyksen muuttaminen ei vaikuta projektin ääneen, mutta sen avulla…

Raitojen poistaminen
Voit poistaa raidan projektista poistamalla sen. Kun poistat raidan, raidan kaikki alueet poistetaan. Raidan poistaminen…