Raitojen mykistäminen

Voit hiljentää eli ”mykistää” raidan niin, ettet kuule sitä toistaessasi projektia. Raitojen mykistämisestä on hyötyä, kun haluat kuulla, miltä projekti kuulostaa raidan kanssa ja ilman sitä tai kun haluat vertailla raidan vaihtoehtoisia versioita tai kokeilla erilaisia silmukoita projektissa.

Raidan mykistys

  • Osoita raidan otsakkeessa raidan Mykistyspainiketta Mykistyspainike.

Useamman raidan mykistäminen

  • Pidä Mykistyspainike painettuna Mykistyspainike ja vedä osoitinta sitten ylös tai alas.

    Kaikkien pyyhkäistyjen raitojen Mykistyspainikkeet vaihtuvat samaan tilaan.

Kaikkien raitojen mykistäminen

  • Pidä komentopainike painettuna, kun osoitat raidan otsakkeen Mykistyspainiketta Mykistyspainike.

    Kaikki osoitetun painikkeen kanssa samassa tilassa olevat Mykistyspainikkeet (mykistetty tai mykistämätön) vaihtuvat myös sen uuteen tilaan. Jos esimerkiksi osoitat mykistämätöntä Mykistyspainiketta, kaikki mykistämättömät raidat mykistetään.