Raitojen lukitseminen

Voit estää tahattomat muutokset lukitsemalla raidan. Kun raita on lukittu, et voi tallentaa sille, muokata sitä tai luoda sille uusia alueita. Jos haluat muokata raitaa, avaa lukitus, tee muutokset ja lukitse se uudelleen.

Raidan lukitseminen

  1. Osoita raidan otsakkeessa olevaa Lukko-painiketta Lukkopainike.

    Jos Lukko-painike ei ole näkyvissä raidan otsakkeessa, valitse Raita > Raidan otsake > Näytä Lukkopainike.

    Lukko muuttuu vihreäksi osoittaen, että raita on lukittu.

  2. Kun haluat poistaa raidan lukituksen, osoita Lukko-painiketta Lukkopainike uudelleen.

Useamman raidan lukitseminen

  • Pidä Lukko-painike painettuna Lukkopainike ja vedä osoitinta sitten ylös tai alas.

    Kaikkien pyyhkäistyjen raitojen Lukko-painikkeet vaihtuvat samaan tilaan.