Raidan voimakkuustasojen asettaminen

Voit asettaa jokaisen raidan äänenvoimakkuustason projektin raitojen suhteellisen voimakkuuden tasapainottamiseksi.

Raidan äänenvoimakkuustason säätäminen

  • Laske tai nosta voimakkuustasoa vetämällä raidan otsakkeessa Äänenvoimakkuus-liukusäädintä vasemmalle tai oikealle.

    Kuva. Raidan otsake, jossa näkyy äänenvoimakkuussäädin

    Huomaa: Raidan otsakkeen kokoa on mahdollisesti muutettava, jotta äänenvoimakkuussäädin tulee näkyviin.

  • Palauta liukusäädin neutraalille tasolle (0 dB vahvistus) optio-osoittamalla sitä.

Raidan äänenvoimakkuussäätimen tasomittari näyttää raidan toistovoimakkuuden, kun projektia toistetaan. Voit seurata tasomittaria raidan äänityksen aikana jolloin huomaat, tapahtuuko raidalla leikkaantumista.