Raidan panorointikohtien asettaminen

Panoroinnin nuppisäätimillä säädetään, kuullaanko raita stereokuvan vasemmalta vai oikealta puolelta vai keskeltä (panorointi viittaa panoraamaan). Voit asettaa projektin jokaisen raidan panorointi- tai balanssikohdan.

Raidan panorointikohdan säätäminen

  • Panoroi raitaa vasemmalle vetämällä raidan otsakkeessa olevaa Panorointi-nuppia vastapäivään ja oikealle vetämällä sitä myötäpäivään. Pyörässä oleva piste osoittaa kohdan.

    Kuva. Raidan otsake, jossa näkyy Panorointi-nuppi

    Huomaa: Raidan otsakkeen kokoa on mahdollisesti muutettava, että Panorointi-nuppi tulee näkyviin.

    Palauta Panorointi-nuppi keskiasentoon optio-osoittamalla sitä.