Ääniraidan syötön tarkkailun laittaminen päälle

Voit kuunnella tai tarkkailla instrumentin tai mikrofonin syötettä GarageBand-ohjelmassa samalla kun soitat ja äänität. Kun laitat raidan tarkkailun päälle, kuulet instrumentin tai mikrofonin äänen, joka on liitetty raidan tuloon. Tarkkailun avulla voit kuunnella omaa soittoasi, joten voit kuulla sen osan, jonka haluat äänittää, sekä muut projektin osat. Tästä on hyötyä silloin, jos haluat asettaa äänitasoja tai harjoitella osia ennen tallennusta.

Ääniraidan tulon tarkkailun laittaminen päälle

  • Osoita raidan otsakkeessa Tarkkailu-painiketta Tarkkailu-painike.

    Poista raidan tulon tarkkailu käytöstä osoittamalla Tarkkailu-painiketta uudelleen.

Tarkkailu kannattaa yleensä laittaa pois päältä silloin, kun et soita tai laula. Kun tarkkailu on laitettu päälle, tietokone saattaa poimia ääntä kaiuttimista tai monitoreista, mikä aiheuttaa epätoivottavaa äänen kiertoa. Myös kuulokkeiden käyttäminen kaiuttimien sijasta voi auttaa estämään kiertoa.

Jos valitset tietokoneen sisäisen mikrofonin äänen syöttöön GarageBand-asetusten Ääni/MIDI-osiossa, tarkkailu laitetaan pois päältä kaikilta sähkökitararaidoilta epätoivotun kohinan estämiseksi.