Patchien yleiskatsaus

Patch sisältää instrumentin, tehosteet ja muut asetukset, jotka ohjaavat raidan ääntä. Kun valitset patchin, näitä asetuksia käytetään valittuun raitaan. Voit kokeilla raitaan eri ääniä valitsemalla eri patchia, kunhan patch on yhteensopiva raitatyypin kanssa.

Voit valita patchin Kirjastosta, kun luot raidan tai valita eri patchin koska tahansa työskentelyn aikana. Kirjasto näyttää aina valitulle raidalle käytettävissä olevat patchit. Voit etsiä patcheja nimen perusteella Kirjastosta.

Äänitiedostojen patchit voivat sisältää tehosteiden oletusasetuksia. Ohjelmistoinstrumenttiraitojen patchit sisältävät instrumenttiliitännäisen sekä tehosteiden asetukset.

Kuva. Kirjasto, jossa on patch valittuna

Huomaa: Jos olet tallentanut instrumenttiraitoja aiemmassa GarageBand-versiossa, ne näkyvät yhdessä patchien kanssa, kun vastaava raitatyyppi on valittuna.