Ajoituksen säätäminen groove-raidan avulla

Voit asettaa raidan groove-raidaksi ja sovittaa (synkronoida) projektin muiden raitojen ajoituksen siihen. Kun toistat projektia, muiden sovitettujen raitojen ajoitus säädetään groove-raidan ajoitusta vastaavaksi.

Projektissa voi olla vain yksi groove-raita. Voit valita, mitkä projektin raidat vastaavat groove-raidan ajoitusta. Kun raita asetetaan vastaamaan groove-raitaa, kvantisoitu ajoitus ei ole käytettävissä raidalle.

Groove-raidan asettaminen

 1. Ctrl-osoita raidan otsaketta ja valitse sitten Raidan otsakkeen komponentit > Näytä Groove-raita -oikotievalikosta.

 2. Pidä osoitinta groove-raidaksi asetettavan raidan otsakkeen vasemman reunan päällä.

 3. Osoita raidan otsakkeen vasemmassa reunassa olevaa tähteä.

  Kuva. Groove-raidan tähti on valittuna.

Muiden raitojen sovittaminen groove-raitaan

 • Valitse kunkin raidan otsakkeen vasemmalla puolella oleva valintaneliö.

  Kuva. Valintaneliöt, joilla määritetään raidat sopimaan groove-raitaan.

  Raidat, joita ei ole valittu, eivät ole sovitettuina groove-raitaan.

Groove-raidan ottaminen pois käytöstä

 • Poista valinta osoittamalla nykyisen groove-raidan otsakkeen tähteä.