Yleiskatsaus
Raitojen yleiskatsaus Raidat auttavat sinua järjestämään ja säätämään äänitteiden ja muun projektissa olevan materiaalin ääntä.…

Raidan perusteet


Raidan otsakkeen säätimien käyttäminen


Raidan äänen muuttaminen patchien avulla


Ajoituksen säätäminen groove-raidan avulla
Voit asettaa raidan groove-raidaksi ja sovittaa (synkronoida) projektin muiden raitojen ajoituksen siihen. Kun toistat projektia,…