Projektin toiston äänenvoimakkuuden valitseminen

Voit määrittää projektin perusäänenvoimakkuuden tason vetämällä säädinpalkin Äänenvoimakkuus-liukusäädintä. Äänenvoimakkuuden liukusäädin toimii koko projektin master-äänenvoimakkuuden säätimenä.

Toistovoimakkuus on säädettävä yleisesti ottaen tarpeeksi korkealle tasolle, jotta taustahäly eliminoituisi, mutta ei niin korkealle, että aiheutuisi leikkautumista. Voit tarkistaa mahdollisen leikkautumisen tarkkailemalla master-tasomittarin leikkautumisen osoittimia.

Kuva. Äänenvoimakkuussäädin.

Projektin toiston äänenvoimakkuuden säätäminen

  • Vedä Äänenvoimakkuus-liukusäädintä vasemmalle tai oikealle.

    Palauta liukusäädin neutraaliin arvoon (0 dB voimakkuus) optio-osoittamalla sitä.

Voit myös näyttää master-raidan ja säätää koko projektin äänenvoimakkuuden master-raidan Äänenvoimakkuus-liukusäätimellä. Voit lisäksi lisätä sisään- tai uloshäivytyksen sekä tehdä muita muutoksia koko projektin äänenvoimakkuuteen master-raidan avulla. Jos haluat tietoja master-raidasta, katso Master-raidan käsitteleminen.