Tahtilajin asettaminen

Jokaisella projektilla on tahtilaji, joka määrittelee, miten musiikillinen aika on jaettu tahteihin ja iskuihin. Tahtilaji sisältää kaksi kauttaviivalla (/) erotettua numeroa ja näyttää murtoluvulta. Ensimmäinen numero kertoo tahdissa olevien iskujen määrän ja toinen numero kertoo iskuarvon (yhden iskun saavan nuotin pituuden).

Voit asettaa projektin tahtilajin LCD:ssä. Tahtilajin muuttaminen ei vaikuta projektin toistoon, mutta määrittää aikaruudukon Raidat-alueella, Pianorullaeditorissa ja Partituurieditorissa.

Jaksoarvo (jako) on yleensä asetettu 1/16-nuottiin, mutta voi muuttua zoomaustason mukaan.

LCD:n tempo-osoitin tarkoittaa aina neljäsosanuotteja vaikka tahtilajin nimittäjäksi olisi valittu kahdeksasosanuotit.

Tahtilajin asettaminen LCD:llä

Tee LCD:llä jokin seuraavista:

  • Iskujen määrän muuttaminen: Vedä ylempää numeroa pystysuunnassa.

  • Iskun arvon muuttaminen: Osoita alempaa numeroa ja valitse sitten uusi arvo ponnahdusvalikosta.

    Kuva. Uuden tahtilajin valitseminen LCD:n ponnahdusvalikosta