Toistopaikan siirtäminen

Toistopaikka on pystyviiva, joka näyttää toiston sijainnin Raidat-alueella ja muissa aikapohjaisissa ikkunoissa (kuten äänieditori, pianorullaeditori ja partituurieditori).

Säädinpalkin keskellä oleva LCD-näyttö näyttää toistopaikan sijainnin jommassakummassa muodossa:

  • Iskut (musiikillinen aika): Näyttää tahdit, iskut ja iskujen osat.

  • Aika (absoluuttinen aika): Näyttää tunnit, minuutit, sekunnit ja sekunnin murto-osat.

Toistopaikan asettaminen viivaimessa

  • Osoita sijaintia viivaimen alaosassa.

Toistopaikan sijainnin asettaminen LCD:llä

Tee jokin seuraavista:

  • Osoita ja pidä mitä tahansa Sijainti-näytön numeroista ja vedä pystysuunnassa.

  • Kaksoisosoita jompaa kumpaa näyttökenttää ja syötä uusi sijainti.

    Kuva. Säädinpalkin LCD, jossa muokataan ajankohtaa

Voit muokata Sijainti-näytön yksittäisiä osia vetämällä tai muokata sijaintia kokonaisuudessaan kaksoisosoittamalla ja kirjoittamalla.

LCD:n näyttötilan asettaminen

Osoita LCD:n vasemmassa reunassa olevaa kuvaketta ja valitse:

  • Iskut ja projekti: Näyttää aikamuodon tahteina ja iskuina ja näyttää projektin tempon, sävellajin ja tahtilajin.

  • Aika: Näyttää toistopaikan sijainnin absoluuttisessa aikamuodossa.