Syklialueen käyttäminen

Voit toistaa projektin tietyn osan toistuvasti syklialueella. Syklialuetta voidaan käyttää säveltämiseen, osan harjoittelemiseen ennen äänitystä, useiden ottojen äänittämiseen ja muihin tarkoituksiin.

Kuva. Tahtiviivain, jossa on syklialue vasemman ja oikean osoittimen välissä.

Kun syklitila on päällä, syklialue näytetään keltaisena raitana viivaimen yläosassa (tai keskellä, kun toissijainen viivain on näkyvissä). Kun syklitila on pois päältä, syklialue ei ole näkyvissä.

Syklitilan laittaminen päälle tai pois päältä

Tee jokin seuraavista:

  • Osoita säädinpalkin syklipainiketta (tai paina C).

    Kuva. Syklipainikkeen osoittaminen.
  • Osoita viivaimen yläosaa.

Syklialueen asettaminen viivaimessa

  • Vedä vasemmalle tai oikealle viivaimen yläosassa.

Syklialue näkyy keltaisena raitana viivaimessa ja syklitila laitetaan päälle.

Syklialueen siirtäminen

  • Nappaa keltainen sykliraita sen keskikohdasta (osoitin muuttuu kädeksi) ja vedä sitä vaakasuunnassa.

Syklialueen koon muuttaminen

Tee jokin seuraavista:

  • Voit siirtää syklialueen alkua tai loppua vetämällä sen vasenta tai oikeaa reunaa.

  • Vaihto-osoita paikkaa viivaimella.

    Tämä toimii silloinkin, kun syklialue ei ole näkyvissä tai kun syklitila on pois päältä.