Projektin toistaminen

Voit toistaa projektin koska tahansa työstämisen aikana, jolloin kuulet viimeisimmät muutokset. Kun toistat projektia, toisto alkaa toistopaikan nykyisestä sijainnista. Jos Syklitila on päällä, toisto alkaa syklialueen alusta.

Toiston aloittaminen

  • Osoita säädinpalkin toistopainiketta (tai paina välilyöntinäppäintä).

    Kuva. Siirtopainikkeet, joissa näkyy toistopainike valittuna.

Projektin toistuessa säädinpalkin Siirry alkuun -painikkeesta tulee pysäytyspainike.

Toiston pysäyttäminen

  • Osoita säädinpalkin pysäytyspainiketta (tai paina välilyöntinäppäintä).

Jos haluat lisätietoa projektin toistamisesta, katso Toiston ohjaaminen siirtopainikkeilla.