Smart Controlsit

Smart Controlseilla voit nopeasti katsella ja säätää valitun raidan ääntä. Jokaisessa Smart Control -säätimessä on joukko näyttösäätimiä. Säätämällä yhtä näyttösäädintä voi muokata yhtä tai useampaa raidan parametria.

Kuva. Smart Controlsit -osio, jossa näkyy näyttösäätimiä ja inspektori.
  • Näyttösäätimet: Visuaalisilla säätimillä voit säätää raidan ääntä. Näyttösäätimet on merkitty, jotta niiden tarkoitus olisi helpompi ymmärtää.

  • Smart Control -inspektori: Näyttää tulo- ja tarkkailusäätimet (ääniraidoille) ja koskettimiston herkkyyssäätimet (ohjelmistoinstrumenttiraidoille).

  • Master-painike: Näyttää master-raidan Smart Controlsit.

  • Taajuuskorjain-painike: Avaa valitun raidan taajuuskorjaintehosteen.

  • Vahvistin- ja pedaalipainikkeet: Avaa Amp Designer- ja Pedalboard-liitännäiset (vain sähkökitararaidat).

  • Arpeggiaattori-painike: Avaa Arpeggiaattorin (vain ohjelmistoinstrumenttiraidat).

Smart Controlsit -osion avaaminen

Tee jokin seuraavista:

  • Osoita säädinpalkin Smart Controlsit -painiketta Älykkäät säätimet -painike.

  • Valitse Näytä > Näytä Smart Controlsit.

Jos haluat tietoja Smart Controlsien käytöstä, katso Smart Controlsien yleiskatsaus.