Raidat-alue

GarageBand-ohjelman ensisijainen työtila on Raidat-alue, jossa voit luoda projektin äänittämällä ja järjestelemällä ääni- ja MIDI-alueita. Raidat-alueen tärkeimmät elementit ovat:

Kuva. Raidat-alue.
  • Raidat-alueen valikkorivi: Sisältää säätimiä raitojen lisäämiseen, raidan automaation näyttämiseen, Nappaa-painikkeen ja zoomausliukusäätimen.

  • Viivain: Näyttää ajan joko tahteina ja iskuina tai tunteina, minuutteina ja sekunteina. Ohjaimella voit tasata kohteita Raidat-alueella ja siitä on hyötyä myös erinäisissä toisto- ja äänitystehtävissä.

  • Raitojen otsakkeet: Jokaisessa raidassa on otsake, josta näkyy raidan nimi ja kuvake ja joka sisältää säätimiä raidan mykistämiseen, soolottamiseen, valitsemiseen äänittämistä varten ja muihin toimintoihin.

  • Raidat: Kaikki ääni-, MIDI- ja Drummer-alueet näkyvät vaakasuuntaisina raitoina, jotka on tasattu ajankohtiin ruudukossa.

  • Toistopaikka: Toistopaikka on ohut pystysuora viiva, joka kulkee Raidat-alueen yläreunasta alareunaan ja joka näyttää kohdan, josta projektia toistetaan tai josta toisto alkaa. Voit käyttää toistopaikkaa alueiden ja muiden kohteiden tasaamiseen ja muihin editointitehtäviin, kuten alueiden jakamiseen.

Jos haluat tietoja alueiden järjestelemisestä Raidat-alueella, katso Mitä alueet ovat?.