Partituurieditori

Partituurieditori näyttää MIDI-alueet nuotinnuksina, joissa näkyvät nuotit, tauot ja pitopedaalimerkit. Voit lisätä ja muokata nuotteja ja muita musiikkisymboleita.

Kuva. Partituurieditori.
  • Partituurieditorin valikkorivi: Sisältää Ruudukko-ponnahdusvalikon ja zoomausliukusäätimen.

  • Partituurieditori-inspektori: Sisältää säätimet nuotin ajastuksen kvantisointiin sekä nuotin sävelkorkeuden ja voiman säätämiseen.

  • Näyttö: Näyttää MIDI-alueen nuotit nuotinnuksina.

  • Viivain: Näyttää aikajaon, jotta voit tasata ja muokata nuotteja täsmällisinä ajankohtina.

  • Toistopaikka: Näyttää toiston nykyisen sijainnin.

Partituurieditorin avaaminen

Tee jokin seuraavista:

  • Kaksoisosoita MIDI-aluetta Raidat-alueella ja osoita sitten Partituuri.

  • Valitse ohjelmistoinstrumenttiraita, osoita säädinpalkin Editorit-painiketta Editorit-painike ja osoita sitten Partituuri.

  • Valitse ohjelmistoinstrumenttiraita, valitse Näytä > Näytä editorit ja osoita Partituuri.

Jos haluat lisätietoja Partituurieditorin käytöstä, katso Partituurieditorin yleiskatsaus.