Force Touch -ohjauslevyeleet

Jos sinulla on Force Touch -ohjauslevy, voit käyttää lisäominaisuuksia GarageBandissä muuttamalla sitä, kuinka voimakkaasti painat. Voit osoittaa voimakkaasti painamalla ohjauslevyä voimakkaasti kunnes tunnet syvemmän napsahduksen.

Uuden, tyhjän MIDI-alueen luominen

  • Osoita voimakkaasti Raidat-alueella ohjelmistoinstrumenttiraidan tyhjälle alueelle.

Äänitiedoston lisääminen ääniraitaan

  • Osoita voimakkaasti Raidat-alueella ääniraidan tyhjää aluetta ja valitse näkyviin tulevassa valikossa äänitiedosto.

Alueen nimeäminen uudelleen

  • Osoita voimakkaasti Raidat-alueella alueen yläosaa ja kirjoita näkyviin tulevaan kenttään uusi nimi.

Nuotin lisääminen

  • Osoita voimakkaasti Pianorullaeditorissa tai Partituurieditorissa muokkausalueen tyhjää osaa.

Nuotin poistaminen

  • Osoita nuottia voimakkaasti Pianorullaeditorissa tai Partituurieditorissa.

Uusi raita -valintaikkunan avaaminen

  • Osoita voimakkaasti Raidat-alueella alimman raidan otsakkeen alapuolella olevaa tyhjää aluetta.

Automaatiopisteiden lisääminen alueiden rajoille

  • Osoita voimakkaasti Raidat-alueella alueen automaatioaluetta.

Ohjauslevy antaa myös palautetta (tunnet kevyen värinän), kun mm. muutat raitojen järjestystä, siirrät alueen eri raitaan ja säädät raidan äänenvoimakkuutta ja panorointia.