Säädintiedon muokkaaminen MIDI Draw'lla

Pianorullaeditorissa voi muokata nuottien lisäksi MIDI-alueen säädintapahtumia MIDI Draw'lla tai Älykkäät säätimet -äänitystä. Monissa koskettimistoissa on mukana säätimet äänen taivutusta ja modulaatiota varten. Äänen taivutuksen säädön ja modulaation säätimet ovat usein pyöriä, jotka on sijoitettu koskettimiston matalimpien äänien koskettimien vasemmalle puolelle. Joihinkin koskettimistoihin voidaan myös liittää sustain-pedaali tai jalkaohjain.

Soittaessasi voit lisätä musiikkiisi ilmaisuvoimaa ja luonnetta käyttämällä näitä säätimiä. Voit katsoa ja muokata näiden ja muiden MIDI-säätimien muutoksia Pianorullaeditorissa. MIDI Draw voi näyttää Äänenvoimakkuus-, Panorointi-, Modulaatio-, Jalkaohjain-, Ilmaisu, Pito- tai Äänen taivutus -säädintiedot. Smart Controleissa on yleensä taajuuskorjain tai äänensävyn säätimiä, jälkikaiku- ja muita tehosteiden säätimiä sekä raidan tai instrumentin tyypille ominaisia säätimiä.

MIDI Draw toimii paljolti samalla tavalla kuin raidan automaatio parilla tärkeällä poikkeuksella. MIDI Draw on rajoitettu MIDI-alueisiin. Se käyttää MIDI-säätimen arvoja, jotka esitetään automaatiopisteiden välisinä käyrinä. Automaatiopisteiden ja -käyrien muokkaaminen on samankaltaista kuin raidan automaation muokkaaminen.

MIDI Draw'n laittaminen päälle

 • Osoita Pianorullaeditorin valikkorivillä MIDI Draw -painiketta.

  MIDI Draw -alue näkyy nuottialueen alapuolella. Voit valita ohjaintapahtuman ja Smart Control -tyyppejä MIDI Draw -alueen vasemmalla puolella olevasta MIDI Draw -ponnahdusvalikosta.

  Kuva. Pianorullaeditorin MIDI Draw -alue

Ohjaintapahtumien muokkaaminen

 1. Valitse ohjaintyyppi MIDI Draw -ponnahdusvalikosta.

  Kuva. MIDI Draw -ponnahdusvalikko, jossa näkyy ohjaintyyppejä
 2. Muuta automaatiopisteen arvoa valitulle ohjaintyypille vetämällä sitä.

Älykkäiden säätimien automaatiodatan muokkaaminen

 1. Valitse älykkään säätimen tyyppi MIDI Draw -ponnahdusvalikosta.

  Kuva. MIDI Draw -ponnahdusvalikko, jossa näkyy älykkäiden säätimien tyyppejä
 2. Muuta automaatiopisteen arvoa valitulle älykkään säätimen tyypille vetämällä sitä.

MIDI Draw -alueen koon muuttaminen

 • Vedä MIDI Draw -alueen ja Pianorullaeditorin nuottialueen välissä olevaa jakoviivaa pystysuunnassa.