Nuottien muokkaaminen Pianorullaeditorissa

Sinun on valittava nuotteja ennen kuin voit muokata niitä. Voit valita nuotteja osoittamalla, vaihto-osoittamalla, aluevalinnalla vetämällä sekä käyttämällä Pianorullaeditorin vasemman alareunan koskettimistoa.

Pianorullaeditorin otsake näyttää valittujen nuottien määrän ja alueen nimen. Jos valitaan useita päällekkäin olevia nuotteja, Pianorullaeditorin otsake näyttää soinnun nimen. Jos nuotteja ei valita, otsake näyttää viimeisimpänä valitun MIDI-alueen nimen tai valittujen alueiden määrän.

Nuottien valitseminen

 • Nuotin valitseminen: Osoita sitä.

 • Usean nuotin valitseminen: Vaihto-osoita nuotteja tai vedä niiden yli.

 • Raidan kaikkien alueiden valitseminen: Osoita raidan otsaketta Raidat-alueella.

Kaikkien saman sävelkorkeuden nuottien valitseminen

 • Osoita kosketinta Pianorullaeditorin vasemmassa alareunassa olevassa koskettimistossa.

  Valitse kaikki nuotit sävelkorkeuden alueelta vaihto-osoittamalla tai vetämällä kosketinten joukon yli koskettimistolla.

  Kuva. Saman sävelkorkeuden nuottien valitseminen osoittamalla Pianorullaeditorin vasemmassa alareunassa olevaa koskettimistoa.

Nuottien siirtäminen

 • Nuotin siirtäminen: Valitse nuotti ja vedä vasemmalle tai oikealle.

 • Nuottien siirtäminen pienemmin askelin: Valitse nuotit, pidä ctrl-näppäin painettuna alas vedä nuotit uusille paikoille.

  Vetotarkkuus riippuu nykyisestä zoomaustasosta.

  Voit vaihtoehtoisesti painaa ctrl-vaihto samalla kun siirrät nuotteja, jolloin niitä vedetään tikki kerrallaan, ohittaen ruudukkoarvo.

kopioida nuotteja

Tee jokin seuraavista:

 • Nuottien optio-vetäminen uusiin paikkoihin.

  Kuva. Nuotin kopioiminen Pianorullaeditorissa optio-vetämällä
 • Käytä jotakin seuraavista Leikepöytä-komennoista:

  • Muokkaa > Leikkaa (tai komento-X) siirtää nuotteja Leikepöydälle.

  • Muokkaa > Kopioi (tai komento-C) kopioi nuotteja Leikepöydälle.

  • Muokkaa > Sijoita (tai komento-V) sijoittaa nuotit toistopaikan nykyiseen sijaintiin alkuperäiseen sävelkorkeuteen.

Nuottien sävelkorkeuden muuttaminen

Tee jokin seuraavista:

 • Vedä nuotteja ylös tai alas.

  Voit käyttää vasemmalla puolella olevaa koskettimiston kuvaa apuna nuotteja vedettäessä.

 • Valitse nuotit ja nosta sävelkorkeutta puolisävelaskeleella painamalla optio-nuoli ylös tai laske painamalla optio-nuoli alas.

 • Valitse nuotit ja nosta sävelkorkeutta oktaavilla painamalla optio-vaihto-nuoli ylös tai laske painamalla optio-vaihto-nuoli alas.

Nuotin koon muuttaminen

 • Vedä osoittimella joko nuotin vasenta tai oikeaa reunaa vaakasuunnassa.

  Kuva. Nuotin koon muuttaminen Pianorullaeditorissa

  Näytölle avautuu vedettäessä ohjetagi, joka näyttää nuotin pituuden.

Useamman nuotin koon muuttaminen

 • Valitse nuotit ja vedä yhden valitun nuotin jompaa kumpaa reunaa.

  Valittujen nuottien suhteellinen ero pituuksien välillä säilyy.

Nuottien voiman muokkaaminen

Jokainen nuotti näyttää Pianorullaeditorissa vaakasuoran viivan. Viivan pituus suhteessa nuotin kokonaispituuteen näyttää nuotin voiman. Voima näyttää, kuinka kovaa kosketinta on painettu nuottia soitettaessa, mikä on yleensä suhteessa nuotin äänekkyyteen (MIDI-voima-alue on 0-127, jossa 127 on äänekkäin). Voima voi säädellä myös muita syntetisaattoriparametreja, kuten suodinresonanssia tai leikkausta, joko yksin tai yhdessä äänenvoimakkuustason kanssa.

 • Valitse yksi tai useampi nuotti ja vedä Pianorullaeditorin otsakkeen Voima-liukusäädintä vasemmalle tai oikealle.

  Kuva. Nuottien voiman muokkaaminen Pianorullaeditorissa.

Nuottien voima päivittyy inspektorissa, kun vedät. Nuotin sisällä oleva viiva, joka näyttää voiman muutoksen, päivittyy myös.

Kun muokkaat useamman nuotin voimakkuutta, niiden suhteelliset voima-arvojen erot säilytetään. Kun minkä tahansa valitun nuotin voima-arvo saavuttaa pienimmän tai suurimman arvon (0 tai 127), mitään nuottia ei voida enää säätää.

Voit ohittaa tämän pitämällä vetämisen aikana optio-näppäimen painettuna alas. Tämä mahdollistaa voima-arvojen muuttamisen, kunnes valittu nuotti saavuttaa pienimmän tai suurimman arvon. Ohittaminen muuttaa tämän nuotin voimasuhdetta suhteessa muihin nuotteihin.

Nuottien poistaminen Pianorullaeditorissa

 • Valitse nuotit ja paina poistonäppäintä.