Alueiden transponointi Pianorullaeditorissa

Voit muuttaa sävelkorkeutta eli transponoida nuotteja MIDI-alueilla toiseen sävellajiin. Tämä on erityisen hyödyllistä silloin, kun haluat käyttää melodian, rytmin osan tai muun nuottikuvion uudelleen toisessa sävellajissa.

Valittujen MIDI-alueiden transponointi

  1. Valitse Raidat-alueelta alueet, jotka haluat korjata.

  2. Varmista, että Alue-välilehti on valittuna Pianorullaeditorin inspektorista.

  3. Transponoi alueita puolisävelaskelin vetämällä Transponointi-liukusäädintä vasemmalle tai oikealle.

    Kuva. Pianorullaeditori-inspektori, jossa näkyy Alue-välilehti ja Transponointi-liukusäädin

Alueiden transponointi saattaa johtaa epätoivottuihin tuloksiin, esimerkiksi silloin, kun instrumentin ääni siirretään pois luonnolliselta alueeltaan. Jos ääni ei miellytä transponoinnin jälkeen, kokeile alueen transponointia oktaavin verran ylös- tai alaspäin, jolloin äänen laatu on ehkä parempi.

Transponointi vaikuttaa koko alueeseen. Kun haluat transponoida yksittäisiä nuotteja, vedä niitä ylös- tai alaspäin Pianorullaeditorissa.