Pianorullaeditorin yleiskatsaus
Pianorullaeditori näyttää nuotit MIDI-alueella värikkäinä palkkeina aikaruudukolla. Vaakasuorat viivat näyttävät ajankohdan ja pystysuorat viivat sävelkorkeuden.…

lisätä nuotteja
Nuottien lisääminen Pianorullaeditorissa Voit osoittimella Pianorullaeditorissa korvaamaan poistettuja nuotteja tai lisätä nuotin sointuun tai alueelle.…

Nuottien muokkaaminen
Pianorullaeditorissa Sinun on valittava nuotteja ennen kuin voit muokata niitä. Voit valita nuotteja osoittamalla, vaihto-osoittamalla,…

Nuottien ajoituksen kvantisointi
Pianorullaeditorissa Voit kvantisoida tai korjata automaattisesti nuottien ajoitusta MIDI-alueilla. Tästä tekniikasta hyötyä silloin, kun raidan…

Alueiden transponoiminen
Alueiden transponointi Pianorullaeditorissa Voit muuttaa sävelkorkeutta eli transponoida nuotteja MIDI-alueilla toiseen sävellajiin. Tämä on erityisen…

MIDI-alueiden nimeäminen uudelleen
Pianorullaeditorissa Voit nimetä valitun alueen tai valitut alueet uudelleen Pianorullaeditorissa. Jos valitset useita alueita, ne…

Säädintietojen muokkaaminen
Säädintiedon muokkaaminen MIDI Draw'lla Pianorullaeditorissa voi muokata nuottien lisäksi MIDI-alueen säädintapahtumia MIDI Draw'lla tai Älykkäät…