Partituurieditorin yleiskatsaus

Partituurieditori voi näyttää MIDI-alueet tai ohjelmistoinstrumenttiraidan. Nuotit, tauot ja muut raidan MIDI-alueiden musiikilliset elementit esitetään tavallisilla nuotinnussymboleilla.

Kuva. Partituurieditori, jossa näkyy inspektori ja näyttö

Partituurieditorin avaaminen

Tee jokin seuraavista:

  • Osoita ohjelmistoinstrumenttiraidan otsaketta, osoita säädinpalkin Editorit-painiketta Editorit-painike ja osoita sitten Partituuri.

  • Valitse Raidat-alueelta MIDI-alue, osoita säädinpalkista Editorit-painiketta ja osoita Partituuri.

  • Paina N.

Jos valittuna on yksi tai useampi alue, seuraavat säätimet avautuvat Partituurieditori-inspektoriin (partituurinäytön vasemmalle puolelle):

  • Alueen nimen kenttä: Muokkaa valittujen alueiden nimeä.

  • Ajan kvantisointi -ponnahdusvalikko (Voimakkuus-liukusäätimellä): Kvantisoi nuottien ajoitusta valituilla alueilla.

  • Transponointi-liukusäädin: Muuta nuottien sävelkorkeutta valituilla alueilla.

Kun alueelta valitaan yksittäisiä nuotteja, seuraavat säätimet ilmestyvät Partituurieditori-inspektoriin:

  • Ponnahdusvalikon lisääminen: Valitse lisättävien nuottien nuottiarvot.

  • Ajan kvantisointi -ponnahdusvalikko: Kvantisoi valittujen äänialueiden ajoitus.

  • Voima-liukusäädin: Muuta valittujen nuottien voima-arvoa.

Tämän lisäksi Partituurieditori-valikkorivillä avautuu Ruudukko-ponnahdusvalikko, josta voit asettaa nuottien visuaalisen kvantisoinnin päälle Partituurieditorissa riippumatta niiden Ajan kvantisointi -arvosta.