Nuottien muokkaaminen Partituurieditorissa

Voit valita nuotteja Partituurieditorissa ja muokata niitä useilla eri tavoilla. Kun valitset yksittäisiä nuotteja, Partituurieditori-inspektorissa näkyy ”Nuotit” ja säätimet, joita käytetään valittuihin nuotteihin. Jos nuotteja ei ole valittuna, Partituurieditori-inspektorissa näkyy ”Alue” ja muutokset tehdään valittuihin alueisiin.

Nuottien valitseminen Partituurieditorissa

Tee jokin seuraavista:

 • Osoita nuotin päätä.

 • Valitse useita nuotteja vaihto-osoittamalla niitä tai vetämällä niiden ympäriltä.

Alueen kaikkien nuottien valitseminen

 • Valitse Muokkaa > Valitse kaikki (tai paina komento-A).

Kaikki näkyvissä olevat nuotit valitaan.

Nuottien siirtäminen Partituurieditorissa

 • Valitse yksi tai useampia nuotteja ja vedä niitä vasemmalle tai oikealle.

Nuottien kopioiminen Partituurieditorissa

Tee jokin seuraavista:

 • Optio-vedä nuotin pää uuteen paikkaan.

 • Valitse yksi tai useampi nuotti ja valitse sitten Muokkaa > Kopioi (tai paina komento-C).

  Kun valitset Muokkaa > Sijoita (tai painat komento-V), nuotti sijoitetaan toistopaikan sijaintiin.

Nuottien sävelkorkeuden muuttaminen

Voit muuttaa sävelkorkeutta eli transponoida nuotteja Partituurieditorissa. Tämä on erityisen hyödyllistä silloin, kun haluat käyttää melodian, rytmin osan tai muun nuottikuvion uudelleen toisessa sävellajissa.

Tee jokin seuraavista:

 • Vedä nuotteja ylös tai alas.

 • Valitse nuotit ja nosta sävelkorkeutta puolisävelaskeleella painamalla optio-nuoli ylös tai laske painamalla optio-nuoli alas.

 • Valitse nuotit ja nosta sävelkorkeutta oktaavilla painamalla optio-vaihto-nuoli ylös tai laske painamalla optio-vaihto-nuoli alas.

Voit myös transponoida kokonaisia alueita Transponointi-liukusäätimellä. Jos haluat lisätietoa, katso Alueiden transponointi Pianorullaeditorissa.

Nuotin pituuden muuttaminen

 • Valitse yksi tai useampi nuotti ja lyhennä tai pidennä nuotteja vetämällä kestopalkkien oikeasta reunasta.

Nuotin voiman muuttaminen

 • Valitse nuotit ja vedä Partituurieditori-inspektorin Voima-liukusäädintä vaakasuunnassa.

Voima määrittää, kuinka kovaa kosketinta on painettu nuottia äänitettäessä. Se vastaa yleensä nuotin toistovoimakkuutta, mutta voi säätää myös muita parametreja.

Nuotin poistaminen Partituurieditorissa

 • Valitse nuotti ja valitse sitten Muokkaa > Poista (tai paina Delete).

Voit poistaa nuotteja (ja pedaalimerkkejä) Partituurieditorissa. MIDI-säätimen tietoja, kuten äänen taivutuksen tietoja, ei poisteta, vaikka tietojen kanssa äänitetyt nuotit poistettaisiin.