Nuotinnuksen tulostaminen

Voit tulostaa ohjelmistoinstrumenttiraidan nuotinnuksena. Tuloste sisältää kaikki raidan alueilla olevat nuotit ja pedaalimerkinnät.

Ohjelmistoinstrumenttiraidan nuotinnuksen tulostaminen

  1. Varmista, että raidan nuotinnus on näkyvissä Partituurieditorissa ja että Partituurieditori on aktiivisena.

  2. Valitse Arkisto > Tulosta (tai paina komento-P).

Valittu ohjelmistoinstrumenttiraita tulostetaan A4-sivun vakioasetuksilla. Projektin nimi näkyy otsikkona sivun ylälaidassa, tempo näkyy sivun ylälaidassa vasemmalla ja säveltäjän nimi ylälaidassa oikealla. Instrumentin nimi näkyy ennen ensimmäistä tahtia. Jokaisen järjestelmän ensimmäisen tahdin numero näkyy sen vasemman yläreunan yläpuolella. Sivunumero on keskitettynä sivun alaosassa.

Voit lisätä säveltäjän nimen Omat tiedot -asetuksissa.