Raitojen katseleminen nuotinnuksena

Partituurieditori näyttää ohjelmistoinstrumenttien raitojen MIDI-alueet nuotinnuksena sisältäen nuotit, tauot, sävellajit, tahtilajit ja nuottiavaimet. Tahtiviivat näyttävät tahtien välisen jaon. Alueiden väliset aukot täytetään, jolloin säkeistöt näkyvät jatkuvina.

Raidan katsominen Partituurieditorissa

Tee jokin seuraavista:

 • Osoita raidan otsaketta, osoita säädinpalkin Editorit-painiketta ja osoita sitten Partituuri (tai paina N).

 • Osoita raidan otsaketta, valitse Näytä > Näytä editorit ja osoita Partituuri.

  Kuva. Partituurieditori, jossa näkyy nuotinnus

Jos valittuna on yksi tai useampi alue, seuraavat säätimet avautuvat Partituurieditori-inspektoriin (partituurinäytön vasemmalle puolelle):

 • Alueen nimen kenttä: Muokkaa valittujen alueiden nimeä.

 • Ajan kvantisointi -ponnahdusvalikko (Voimakkuus-liukusäätimellä): Kvantisoi nuottien ajoitusta valituilla alueilla.

 • Transponointi-liukusäädin: Muuta nuottien sävelkorkeutta valituilla alueilla.

  Kuva. Partituurieditori-inspektori Alue-tilassa, jossa näkyvät säätimet

Kun alueelta valitaan yksittäisiä nuotteja, seuraavat säätimet ilmestyvät Partituurieditori-inspektoriin:

 • Ponnahdusvalikon lisääminen: Valitse lisättävien nuottien nuottiarvot.

 • Ajan kvantisointi -ponnahdusvalikko: Kvantisoi valittujen äänialueiden ajoitus.

 • Voima-liukusäädin: Muuta valittujen nuottien voima-arvoa.

  Kuva. Partituurieditori-inspektori Nuotit-tilassa, jossa näkyvät säätimet

Tämän lisäksi Partituurieditori-valikkorivillä avautuu Ruudukko-ponnahdusvalikko, josta voit asettaa nuottien visuaalisen kvantisoinnin päälle Partituurieditorissa riippumatta niiden Ajan kvantisointi -arvosta.