Partituurieditorin yleiskatsaus
Partituurieditori voi näyttää MIDI-alueet tai ohjelmistoinstrumenttiraidan. Nuotit, tauot ja muut raidan MIDI-alueiden musiikilliset elementit esitetään…

Nuotinnuksen näyttäminen
Raitojen katseleminen nuotinnuksena Partituurieditori näyttää ohjelmistoinstrumenttien raitojen MIDI-alueet nuotinnuksena sisältäen nuotit, tauot, sävellajit, tahtilajit ja…

Nuottien lisääminen partituuriin
Pääsääntöisesti voit lisätä nuotteja partituuriin äänittämällä ohjelmistoinstrumenttiraitoja, kuten kuvattu kohdassa Ohjelmistoinstrumenttien äänittäminen. Voit vaihtoehtoisesti lisätä…

Nuottien muokkaaminen Partituurieditorissa
Voit valita nuotteja Partituurieditorissa ja muokata niitä useilla eri tavoilla. Kun valitset yksittäisiä nuotteja, Partituurieditori-inspektorissa…

Nuottien ajoituksen kvantisointi
Partituurieditorissa Voit kvantisoida tai korjata automaattisesti nuottien ajoitusta Partituurieditorissa. Tästä tekniikasta hyötyä silloin, kun raidan…

MIDI-alueiden nimeäminen uudelleen Partituurieditorissa
Voit nimetä valitun alueen tai valitut alueet uudelleen Partituurieditorissa. Jos valitset useita alueita, ne nimetään…

Nuotinnuksen tulostaminen
Voit tulostaa ohjelmistoinstrumenttiraidan nuotinnuksena. Tuloste sisältää kaikki raidan alueilla olevat nuotit ja pedaalimerkinnät. Ohjelmistoinstrumenttiraidan nuotinnuksen…