Toisen raidan rytmin seuraaminen

Voit määrittää Drummer-alueen bassorummun ja virvelin seuraamaan toista raitaa, jolloin toisen instrumentin sisällön rytmi vaikuttaa Drummerin iskuun. Voit esimerkiksi kokea musiikillisesti järkevämmäksi, että kitararaita vaikuttaa kertosäen rytmiin ja muu kappale seuraa bassoraidan rytmiä. Voit asettaa tämän valinnan alueen perustaksi, mikä tarkoittaa sitä, että jokainen Drummer-alue voi seurata eri raitaa.

Seuraavanlaiset äänimateriaalityypit soveltuvat parhaiten lainaamaan rakenteensa Drummer-alueille:

  • Äänitiedostot, jotka on äänitetty monofonisilla, polyfonisilla tai perkussioinstrumenteilla.

  • Äänitiedostot, jotka sisältävät samassa rytmissä soitettuja nuotteja (ei limittyviä sointunuotteja).

  • Äänitiedostot, jotka on äänitetty ilman säröä, overdrivea, kompressoria tai modulaatiotehosteita.

Huomaa: Jos käytät ääniraitaa, varmista, että äänieditorin Ota Flex käyttöön -valintaneliö on valittuna.

Drummer-alueen määrittäminen seuraamaan toisen raidan rytmiä

  1. Valitse Drummer-alue Raidat-alueelta.

  2. Valitse Seuraa rytmiä -valintaneliöDrummer-editorissa.

    Koska tällä on vaikutus rytmin bassorumpu- ja virveliosioon, Basso- ja virveli -kuvion variaation liukusäädin muuttuu Seuraa raitaa -ponnahdusvalikoksi.

    Kuva. Drummer-editori, jossa näkyy Seuraa rytmiä -valintaneliö ja Seuraa raitaa -ponnahdusvalikko.
  3. Valitse raita Seuraa raitaa -ponnahdusvalikosta.

Aivan kuten muissakin raitatyypeissä, voit määrittää ajoituksen vastaamaan Drummer-raidan ajoitusta groove-raidalle. Jos haluat lisätietoja, katso Ajoituksen säätäminen groove-raidan avulla.