Rumpalin esiasetusten valitseminen

Kun olet valinnut lajin ja rumpalin, voit valita jonkin rumpalikohtaisista esiasetuksista Drummer-editorissa. Esiasetukset tarjoavat nopean tavan selata esiasetettuja, aluepohjaisia Drummer-editorin asetuksia, kuten rumpusettikuvioiden variaatioita ja fillejä.

Valitun alueen toistaminen käyttämällä nykyistä esiasetusta

  • Osoita editorin yläreunassa olevan viivaimen toistopainiketta.

    Kuva. Drummer-alue, jossa näkyy toistopainike

Toisen esiasetuksen valitseminen

  • Osoita editorin vasemmassa reunassa olevaa esiasetusta.

Editorin oikeassa reunassa olevat alueasetukset päivittyvät vastaamaan valittua esiasetusta ja valittu alue luodaan uudelleen Raidat-alueella.