Drummer-editorin yleiskatsaus
Drummer-editorissa voit valita erilaisia esiasetuksia jamuokata Drummerin soittotapaa. Drummer-editorin vasemmalla puolella on raitapohjaisia asetuksia. Voit…

Lajien ja rumpaleiden valitseminen
Jokaisessa lajissa on rumpaleita, joilla on oma rumpusetti ja yksilöllinen soittotyyli. Kun lisäät Drummer-raidan projektiin,…

Rumpalin esiasetusten valitseminen
Kun olet valinnut lajin ja rumpalin, voit valita jonkin rumpalikohtaisista esiasetuksista Drummer-editorissa. Esiasetukset tarjoavat nopean…

Rumpalin suorituksen muokkaaminen
Drummer-editorissa on useita asetuksia, jotka vaikuttavat rumpalin soittotyyliin. Nämä asetukset sijaitsevat esiasetusalueen oikealla puolella. Voit…

Toisen raidan rytmin seuraaminen
Voit määrittää Drummer-alueen bassorummun ja virvelin seuraamaan toista raitaa, jolloin toisen instrumentin sisällön rytmi vaikuttaa…