Äänieditorin yleiskatsaus

Äänieditori näyttää ääniraidan osan tarkan näkymän, jossa näkyy raitojen alueiden aaltomuodot aikaruudukolla.

Kuva. Äänieditori, jossa on alue valittuna.

Äänieditorissa voit siirtää, trimmata, jakaa ja yhdistää sekä muokata äänialueita monella muulla eri tavalla. Voit vierittää ja zoomata äänieditorissa sekä zoomata äänialueiden aaltomuotojen voimakkuutta. Kaikki äänieditorissa tehdyt muutokset ovat häviöttömiä, joten voit aina palata alkuperäisiin äänityksiin.

Voit myös korjata äänimateriaalin sävelkorkeutta äänieditorissa. Jos haluat lisätietoa, katso Ääniraidan alueiden korkeuden korjaaminen. Flex Timella voit myös korjata äänimateriaalin ajoitusta äänieditorissa. Jos haluat lisätietoa, katso Nuottien ja iskujen ajoituksen muokkaaminen.

Äänieditorin avaaminen

Tee jokin seuraavista:

 • Valitse ääniraita Raidat-alueelta ja osoita työkalupalkin Editorit-painiketta Editorit-painike.

 • Valitse ääniraita Raidat-alueelta ja valitse sitten Näytä > Näytä editorit.

 • Avaa äänialue äänieditorissa kaksoisosoittamalla sitä.

Äänieditori avautuu Raidat-alueen alapuolelle. Äänieditorin yläreunassa on viivain, joka näyttää aikajaon, sekä valikkorivi, jossa on Flex-, Nappaa- ja zoomaussäätimet. Äänieditorin pääalue näyttää valitun ääniraidan valittujen alueiden aaltomuodot.

Äänieditorin koon muuttaminen pystysuorassa

 • Vie osoitin äänieditorin yläreunassa olevaan palkkiin ja vedä ylöspäin.

  Pienennä äänieditoria jälleen vetämällä alaspäin.

Äänieditorin zoomaaminen vaakasuorassa

 • Vedä äänieditorin valikkorivin zoomausliukusäädintä vasemmalle tai oikealle.

Äänieditorin sulkeminen

 • Osoita Editorit-painiketta Editorit-painike säädinpalkissa.

Kun raita on valittuna (eikä yksittäistä aluetta ole valittu), seuraavat säätimet avautuvat äänieditorin inspektoriin:

 • Sävelkorkeuden korjaus -liukusäädin: Määrittää raidan alueille käytettävän sävelkorkeuden korjauksen.

 • Rajoita sävellajiin -valintaneliö: Rajoittaa nuottien sävelkorkeuden korjaukset projektin sävellajissa.

 • Ota Flex käyttöön -valintaneliö: Ottaa flex-muokkauksen käyttöön raidalla.

  Kuva. Äänieditorin inspektori, jossa näkyvät Raita-säätimet

Jos valittuna on yksi tai useampi alue, seuraavat säätimet avautuvat Pianorullaeditori-inspektoriin nuottialueen vasemmalle puolelle:

 • Alueen nimen kenttä: Muokkaa valittujen alueiden nimeä.

 • Ajan kvantisointi -ponnahdusvalikko (Voimakkuus-liukusäätimellä): Kvantisoi nuottien, iskujen ja muiden tapahtumien ajoitusta valituilla alueilla.

 • Transponointi-liukusäädin: Muuta nuottien sävelkorkeutta valituilla alueilla.

 • Seuraa tempoa ja sävelkorkeutta -valintaneliö: Määrittää, sopivatko alueet projektin tempoon ja sävellajiin.

  Kuva. Äänieditorin inspektori, jossa näkyvät Alue-säätimet