Nuottien ja iskujen ajoituksen muokkaaminen

Flex Time yksinkertaistaa muokkausprosesseja, kuten nuottien ajoitusta ja iskuja sekä muita äänialueiden tapahtumia. Voit tiivistää tai laajentaa määritettyjen tapahtumien välissä olevaa aikaa ilman trimmaamista, siirtämistä, hivutusta ja ristihäivyttämistä.

Nuottien ja iskujen ajoitusta muokataan flex-merkkien avulla äänieditorissa. Äänieditorissa voidaan lisätä flex-merkkejä tiettyyn aaltomuodon osaan, jota halutaan muokata. Aaltomuodon huippua (kutsutaan nimellä transientti) osoittamalla lisätään flex-merkki, jonka avulla voit siirtää kyseistä aaltomuodon osaa, jotta se on linjassa iskun tai toisen raidan tapahtuman kanssa. Flex-merkit lisätään myös edeltävään ja seuraavaan transienttiin.

Kun olet lisännyt flex-merkkejä äänialueelle, voit käyttää niitä äänimateriaalin ajan venyttämiseen (tiivistys tai laajennus). Rajat, joiden sisällä ajan venytys tapahtuu, on määritetty edeltävien ja seuraavien flex-merkkien mukaan, tai alueen alku- ja loppusijainnin mukaan, jos niiden edellä tai jäljessä ei ole flex-merkkejä.

Flex Timen ottaminen käyttöön

Tee äänieditorissa jokin seuraavista:

 • Valitse äänieditorin inspektorista Ota Flex käyttöön -valintaneliö.

 • Osoita valikkorivillä äänieditorin Näytä/Kätke Flex -painiketta Näytä/kätke Flex -painike.

Voit kätkeä Flex Time -muokkaukset Näytä/Kätke Flex -painikkeella poistamatta raidan Flex Timea käytöstä.

Äänen ajan venyttäminen flex-merkkien avulla

 1. Osoita äänieditorissa aaltomuotoa kohdasta, josta haluat muokata sitä.

  Flex-merkki lisätään osoitettuun kohtaan sekä edeltävän ja seuraavan transientin paikalle.

  Kuva. Äänialue, jossa näkyy flex-merkin luominen transientti-merkin päälle.
 2. Tee jokin seuraavista:

  • Vedä flex-merkki vasemmalle.

   Äänimateriaali tiivistetään korkeintaan seuraavaan flex-merkkiin, tempomerkkiin tai alueen alkuun saakka. Äänimateriaali laajennetaan korkeintaan seuraavaan flex-merkkiin tai tempomerkkiin saakka (joka voi myös olla alueen lopetuskohta).

   Kuva. Kaksi äänialuetta, jossa näkyy alue ennen ja jälkeen flex-merkin siirtämistä vasemmalle.

   Jos flex-merkki siirretään vasemmalle ja se limittyy edellisen flex-merkin kanssa, edellinen flex-merkki hyppää takaisin edelliseen transienttimerkkiin. Tämä mahdollistaa Flex Time -muokkausalueen laajentamisen vasemmalle. Sama ilmiö toistuu, jos flex-merkki limittyy tempomerkin kanssa.

   Kuva. Kaksi äänialuetta, jossa näkyy alue ennen ja jälkeen flex-merkin siirtämisen vasemmalle ja limittyy edellisen flex-merkin kanssa.
  • Vedä flex-merkki oikealle.

   Äänimateriaali laajennetaan korkeintaan seuraavaan flex-merkkiin, tempomerkkiin tai alueen aloituskohtaan saakka. Äänimateriaali tiivistetään korkeintaan seuraavaan flex-merkkiin tai tempomerkkiin saakka (joka voi myös olla alueen lopetuskohta).

   Jos flex-merkki siirretään oikealle ja se limittyy seuraavan flex-merkin kanssa, seuraava flex-merkki hyppää eteenpäin seuraavaan transienttimerkkiin. Tämä mahdollistaa Flex Time -muokkausalueen laajentamisen oikealle. Sama ilmiö toistuu, jos flex-merkki limittyy tempomerkin kanssa.