Flex-merkkien poistaminen, nollaaminen ja siirtäminen

Kun poistat flex-merkin, kaikki flex-merkin ympärillä olevat aikamuutokset joko poistetaan (ja äänimateriaali palautetaan alkuperäiseen tilaan) tai nollataan edellisen flex-merkin tai alueen aloituskohdan ja seuraavan flex-merkin mukaan.

Voit poistaa vain nämä flex-merkit, jotka on lisätty käsin tai kaikki flex-muokkaukset, jotka on suoritettu äänitiedostossa, joka sisältää äänen kvantisoinnin.

Voit myös muuttaa äänialueen flex-merkin sijainnin muuttamatta äänimateriaalin ajastusta ennen flex-merkkiä tai sen jälkeen.

Flex-merkin poistaminen äänialueelta

Tee jokin seuraavista:

  • Aseta osoitin flex-merkin päälle ja osoita alueen otsakkeessa x-merkkiä.

  • Kaksoisosoita flex-merkkiä.

Flex-merkin siirtäminen ilman ajan venytystä.

  • Pidä optionäppäintä painettuna samalla, kun vedät flex-merkkiä.