Ääniraidan alueiden korkeuden korjaaminen

Voit säätää (korjata) ääniraidan viritystä. Tämä on erityisen hyödyllistä, kun äänitetyissä äänialueissa on oikea tunnelma ja ajoitus, mutta ne eivät ole täysin vireessä.

Kun korjaat viritystä, kaikki valitun raidan alueet (sekä omat äänityksesi että silmukat) säätyvät. Virityksen säätämisellä voidaan tuottaa tarkkoja tuloksia vain yhteen säveleen (monofoninen) perustuvilla äänialueilla. Varmista siis, että raita ei sisällä alueita, joissa on sointuja tai epävireisiä ääniä.

Nuotit mukautetaan oletuksena lähimpään nuottiin kromaattisella (12 nuotin) asteikolla. Voit myös rajoittaa nuottien sävelkorkeuden korjaukset projektin sävellajissa.

Äänialueiden korkeuden korjaaminen

  1. Valitse Raidat-alueelta alueet, jotka haluat korjata.

  2. Varmista, että Raita-välilehti on valittuna äänieditorin inspektorista.

  3. Vedä editorissa Sävelkorkeuden korjaus -liukusäädintä oikealle lisätäksesi virityksen säädön määrää ja vedä liukusäädintä vasemmalle vähentääksesi säädön määrää.

    Kuva. Äänieditorin inspektori Alue-tilassa, jossa näkyy Sävelkorkeuden korjaus -liukusäädin ja Rajoita sävellajiin -valintaneliö
  4. Rajoita sävelkorkeuden korjaukset projektin sävellajin nuotteihin valitsemalla Rajoita sävellajiin -valintaneliö.