Äänialueiden transponointi

Voit transponoida äänialueita äänieditorissa. Äänialueet voidaan transponoida 12 puolisävelaskelta ylös- tai alaspäin. Puolisävelaskel on pienin kahden nuotin välinen etäisyys. Saman nimiset nuotit toistuvat 12 puolisävelaskeleen välein. Tätä kutsutaan oktaaviksi.

Valittujen äänialueiden transponointi

  1. Valitse Raidat-alueelta alueet, jotka haluat korjata.

  2. Varmista, että Alue-välilehti on valittuna äänieditorin inspektorista.

  3. Transponoi alueita puolisävelaskelin vetämällä Transponointi-liukusäädintä vasemmalle tai oikealle.

    Kuva. Äänieditorin inspektori Alue-tilassa, jossa näkyy Transponointi-liukusäädin