Äänialueiden ajoituksen kvantisointi

Voit kvantisoida tai korjata automaattisesti ääniraidan alueiden ajoitusta. Tästä tekniikasta hyötyä erityisesti silloin, kun raidan alueet sisältävät oikeat nuotit, mutta niiden ajoitus ei ole täysin projektin tempon mukainen.

Kun ajoitusta kvantisoidaan, valitun raidan valitut alueet mukautetaan valittuun nuottiarvoon. Voit kvantisoida rumpuja, yhtä säveltä soittavia instrumentteja ja sointuja tai polyfonisia instrumentteja sisältävien alueiden ajoitusta.

Jos raita sisältää tuotuja äänitiedostoja (oranssinväriset) ja haluat kvantisoida äänitiedostojen ajoitusta, Seuraa tempoa ja sävelkorkeutta -valintaneliön on oltava valittuna kutakin äänitiedostoa varten.

Valittujen äänialueiden ajoituksen kvantisointi

  1. Valitse Raidat-alueelta äänialueet, jotka haluat kvantisoida. Alueiden on oltava samalla ääniraidalla.

  2. Varmista, että Alue-välilehti on valittuna äänieditorin inspektorista.

  3. Valitse Ajan kvantisointi -ponnahdusvalikosta nuotin arvo, jota käytetään ajoituksen kvantisoinnin perustana.

    Kuva. Äänieditori, jossa näkyy Ajan kvantisointi -ponnahdusvalikko ja Voimakkuus-liukusäädin
  4. Pienennä kvantisoinnin voimakkuutta vetämällä Voimakkuus-liukusäädintä vasemmalle.