Προβολή και προσθήκη πεταλιών

Το Pedalboard προσφέρει δεκάδες πεντάλ στην Περιήγηση πεντάλ στη δεξιά πλευρά της διεπαφής. Τα πεντάλ ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Πεντάλ παραμόρφωσης: Περιλαμβάνονται τα overdrive και fuzz. Αυτά τα πεντάλ προσθέτουν «σκόνη» στον τόνο και μπορούν να κάνουν το σήμα δυνατότερο.

 • Πεντάλ τονικού ύψους: Περιλαμβάνονται οκτάβα και wham. Αυτά τα πεντάλ διπλασιάζουν το τονικό ύψος ή μετατοπίζουν το τονικό ύψος του σήματος.

 • Πεντάλ μετατροπίας: Περιλαμβάνονται chorus, flanger και phaser. Αυτά τα πεντάλ δημιουργούν έναν στροβιλισμένο ήχο μετατοπίζοντας ή προσαρμόζοντας αντίγραφα του σήματος που αναπαράγονται σε βάθος χρόνου.

 • Πεντάλ καθυστέρησης: Ονομάζονται επίσης «ηχώ». Αυτά τα πεντάλ παίζουν αντίγραφα του σήματος σε βάθος χρόνου για τη δημιουργία μιας αίσθησης διαστήματος ή ατμόσφαιρας.

 • Πεντάλ φίλτρου: Περιλαμβάνονται τα EQ και wah. Αυτά τα πεντάλ χρωματίζουν τον τόνο δίνοντας έμφαση σε συγκεκριμένες συχνότητες.

 • Πεντάλ δυναμικής: Περιλαμβάνονται συμπιεστές και θύρες θορύβου. Αυτά τα πεντάλ σάς επιτρέπουν να ελέγχετε την ένταση ήχου της μουσικής σας σε βάθος χρόνου.

 • Πεντάλ βοηθήματος: Περιλαμβάνονται ο Μείκτης και ο Διαχωριστής. Αυτά τα πεντάλ δεν επηρεάζουν άμεσα τον ήχο, αλλά παρέχουν επιπρόσθετες επιλογές δρομολόγησης του σήματος.

Εικόνα. Περιήγηση πεντάλ

Εμφάνιση ή απόκρυψη της Περιήγησης πεντάλ

 • Κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης στην κάτω δεξιά γωνία της περιοχής «Πεντάλ».

Εμφάνιση συγκεκριμένων ομάδων πεντάλ

 • Επιλέξτε μια κατηγορία στο αναδυόμενο μενού «Προβολή».

  Η Περιήγηση πεντάλ εμφανίζει μόνο τα stompbox της κατηγορίας που επιλέγετε.

  Για την εμφάνιση όλων των ομάδων πεντάλ, επιλέξτε «Εμφάνιση όλων» στο αναδυόμενο μενού «Προβολή».

Προσθήκη stompbox στην περιοχή «Πεντάλ»

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

 • Σύρετε το stompbox από την Περιήγηση πεντάλ στην περιοχή «Πεντάλ». Μπορείτε να προσθέσετε ένα πεντάλ δίπλα σε ή ανάμεσα από υπάρχοντα πεντάλ.

 • Χωρίς να έχετε επιλέξει κανένα πεντάλ στην περιοχή «Πεντάλ», κάντε διπλό κλικ σε ένα stompbox στην Περιήγηση πεντάλ για να το προσθέσετε στα δεξιά όλων των υφιστάμενων πεντάλ στην περιοχή «Πεντάλ».

  Σημείωση: Μπορείτε να εισάγετε πεντάλ βοηθήματος Μείκτη και Διαχωριστή με διαφορετικό τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος δρομολόγησης πεντάλ.