Επισκόπηση
Pedalboard Το Pedalboard προσομοιώνει τον ήχο μιας σειράς διάσημων εφέ πεντάλ «stompbox». Μπορείτε να επεξεργαστείτε…

Προβολή και προσθήκη πεταλιών
Το Pedalboard προσφέρει δεκάδες πεντάλ στην Περιήγηση πεντάλ στη δεξιά πλευρά της διεπαφής. Τα πεντάλ…

Αναδιάταξη, αντικατάσταση και αφαίρεση πεταλιών
Τα πετάλια εφέ του Pedalboard μπορούν να συνδυαστούν με τον ίδιο τρόπο όπως τα πετάλια…

Έλεγχος δρομολόγησης πεντάλ
Το Pedalboard περιλαμβάνει μια περιοχή «Δρομολογητής» από όπου μπορείτε να ελέγχετε τη δρομολόγηση του σήματος…