Επισκόπηση Bass Amp Designer

Το Bass Amp Designer προσομοιώνει τον ήχο δημοφιλών ενισχυτών μπάσου και των κονσολών ηχείων που χρησιμοποιούνται με αυτούς. Κάθε μοντέλο συνδυάζει ενισχυτή και ηχείο που αναδημιουργούν έναν πασίγνωστο ήχο ενισχυτή μπάσου. Τα μοντέλα ενισχυτών περιλαμβάνουν ενσωματωμένη συμπίεση και ισοσταθμιστή για την προσαρμογή του τόνου. Τα μοντέλα κονσολών ηχείων σάς επιτρέπουν να επιλέγετε ένα εικονικό μικρόφωνο και να το τοποθετείτε σε σχετική θέση ως προς τα ηχεία.

Κάθε μοντέλο Bass Amp Designer περιλαμβάνει έναν ενισχυτή και ένα direct box, το οποίο απομιμείται την τεχνική της απευθείας σύνδεσης σε μια κονσόλα μίξης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ενισχυτή ή το direct box ανεξάρτητα ή να συνδυάσετε και τα δύο παράλληλα.

Η προσθήκη Bass Amp Designer διαιρείται στις ακόλουθες κύριες περιοχές:

Εικόνα. Παράθυρο Bass Amp Designer, που δείχνει διαφορετικές περιοχές ελέγχου.
  • Ρυθμίσεις μοντέλου: Χρησιμοποιήστε το αναδυόμενο μενού «Μοντέλο» στο κάτω μέρος για να επιλέξετε ένα μοντέλο ενισχυτή, το οποίο περιλαμβάνει έναν ενισχυτή, ηχεία και ένα μικρόφωνο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ενισχυτή, ηχείας ή μικρόφωνο ανεξάρτητα, να καθορίσετε την ανάμιξη ανάμεσα στον ενισχυτή και το direct box και να ορίσετε την τελική έξοδο. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία προσαρμοσμένου μοντέλου ενισχυτή μπάσου.

  • Ρυθμίσεις ενισχυτή: Αυτές οι ρυθμίσεις, που βρίσκονται σε οποιοδήποτε άκρο της ενότητας διακοπτών, χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της ενίσχυσης εισόδου, της παρουσίας και του επιπέδου κύριας εξόδου ενός ενισχυτή. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση των χειριστηρίων ενισχυτή μπάσου.

  • Ρυθμίσεις εφέ: Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις εφέ στο κέντρο της ενότητας διακοπτών για να ελέγξετε τα ενσωματωμένα εφέ ισοσταθμιστή και συμπιεστή. Όταν είναι ενεργοποιημένο το κουμπί ισοσταθμιστή, επάνω από τα χειριστήρια συμπιεστή εμφανίζεται ένας επιπλέον ισοσταθμιστής. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση των εφέ ενισχυτή μπάσου.

  • Ρυθμίσεις μικροφώνου: Αυτές οι ρυθμίσεις, που βρίσκονται στα δεξιά του παραθύρου, καθορίζουν τον τύπο και τη θέση του μικροφώνου που καταγράφει τον ήχο του ενισχυτή και του ηχείου. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή και τοποθέτηση μικροφώνου.

  • Ρυθμιστικό εξόδου: Το ρυθμιστικό εξόδου βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της διεπαφής. Ενεργεί ως χειριστήριο τελευταίου επιπέδου για την έξοδο του Bass Amp Designer.

    Σημείωση: Το ρυθμιστικό εξόδου είναι διαφορετικό από το κύριο χειριστήριο, το οποίο βοηθά στη διαμόρφωση του τόνου και στον έλεγχο του επιπέδου της ενότητας «Ενισχυτής».

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη ροή του σήματος του Bass Amp Designer με διάφορους τρόπους: προενισχυτής με παθητικό ή ενεργό ισοσταθμιστή, συμπιεστής, άμεσου ενισχυτής άμεσης ισχύος, μόνο direct box, μόνο ενισχυτής μπάσου, ή και τα δύο παράλληλα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ροή σήματος Bass Amp Designer.

Άνοιγμα της προσθήκης Bass Amp Designer

  1. Επιλέξτε το κανάλι ήχου με μια σύνδεση ηλεκτρικού μπάσου και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Smart Control Κουμπί Smart Control στη γραμμή ελέγχου.

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Amp Designer Κουμπί Amp Designer στη γραμμή μενού των Smart Control.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε την προσθήκη Bass Amp Designer σε κανάλια ήχου και οργάνων λογισμικού. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση προσθηκών, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη και επεξεργασία προσθηκών εφέ.