Χρήση των χειριστηρίων ενισχυτή

Οι ρυθμίσεις ενισχυτή περιλαμβάνουν χειριστήρια για ενίσχυση εισόδου, παρουσία και κύρια έξοδο. Ο διακόπτης «Ενίσχυση» βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της ενότητας διακοπτών, οι διακόπτες «Παρουσία» και «Κύριο» στα δεξιά και το ρυθμιστικό εξόδου στο κάτω δεξιό άκρο του παραθύρου.

Εικόνα. Amp Designer που εμφανίζει χειριστήρια ενισχυτή

Ρύθμιση των χειριστηρίων ενισχυτή

  • Διακόπτης «Ενίσχυση»: Γυρίστε για να καθορίσετε τον βαθμό προ-ενίσχυσης που εφαρμόζεται στο σήμα εισόδου. Αυτό το χειριστήριο επηρεάζει συγκεκριμένα μοντέλα ενισχυτών με διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε τον βρετανικό ενισχυτή, η μέγιστη ρύθμιση ενίσχυσης παράγει έναν πανίσχυρο ήχο κραντς. Όταν χρησιμοποιείτε τη βρετανική κεφαλή βιντάζ ή τη μοντέρνα βρετανική κεφαλή, η ίδια ρύθμιση ενίσχυσης παράγει υπερβολική παραμόρφωση, κατάλληλη για κύρια σόλο.

  • Διακόπτης «Παρουσία»: Γυρίστε για να καθορίσετε το εύρος της εξαιρετικά υψηλής συχνότητας—πάνω από το εύρος του χειριστηρίου «Πρίμα». Ο διακόπτης «Παρουσία» επηρεάζει μόνο το στάδιο εξόδου (Κύριο).

  • Διακόπτης «Κύριο»: Γυρίστε για να καθορίσετε την ένταση ήχου εξόδου του σήματος του ενισχυτή που αποστέλλεται στο ηχείο. Για ενισχυτές tube, η αύξηση του κύριου επιπέδου συνήθως παράγει έναν συμπιεσμένο και κορεσμένο ήχο, με αποτέλεσμα ένα πιο παραμορφωμένο και δυνατό σήμα.

    ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λόγω του ότι οι υψηλές ρυθμίσεις του διακόπτη «Κύριο» ενδέχεται να παράξουν υπερβολικά δυνατή έξοδο που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ηχεία ή την ακοή σας, ξεκινήστε με μια χαμηλή ρύθμιση του διακόπτη «Κύριο» και μετά αυξήστε την αργά.

  • Ρυθμιστικό ή πεδίο εξόδου: Σύρετε για να καθορίσετε το τελικό επίπεδο εξόδου του Amp Designer.

    Σημείωση: Το ρυθμιστικό αντικαθίσταται από ένα πεδίο στη μικρή διεπαφή.